BANNER HTML1

Review APK Editor Pro 3.0 (Premium)

APK Editor Pro Mod APK:

  • Pro Unlocked.
  • Patched.
APK Editor Pro Mod APK

APK Editor Pro là một công cụ mạnh mẽ có thể chỉnh sửa các tập tin apk để làm rất nhiều thứ thú vị. Nó có thể giúp chúng tôi thực hiện những việc như bản địa hóa chuỗi, thay thế hình ảnh nền, tái cấu trúc bố cục và thậm chí loại bỏ quảng cáo, xóa quyền, v.v. Nó có thể làm gì tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Tuy nhiên, để sử dụng nó tốt, chúng ta cần một chút kỹ năng chuyên môn. 

Đây là phiên bản chuyên nghiệp, so với phiên bản miễn phí, đây là một số tính năng bổ sung:
(1) Cung cấp chuỗi dịch tự động
(2) Hỗ trợ chỉnh sửa mã smali
(3) Hỗ trợ chỉnh sửa dữ liệu ứng dụng
(4) ADs miễn phí

Admin
Admin

Any advertising cooperation or copyright claims. Please contact via email address tiennetwork@gmail.com. Thanks! youtube email paypal telegram

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Quảng Cáo (HTML4)

BANNER HTML4

Quảng Cáo (HTML5)

BANNER HTML5