BANNER HTML1

Review NetGuard v2.300 (Pro)

NetGuard Mod APK:

  • Pro Unlocked.
  • No Ads.
NetGuard Mod APK

NetGuard Mod APK là công cụ cung cấp các cách đơn giản và nâng cao để chặn truy cập internet - không cần root.

• Không có quảng cáo
• Tích cực phát triển và hỗ trợ
• Hỗ trợ Android 5.1 trở lên
• Hỗ trợ IPv4 / IPv6 TCP / UDP
• Hỗ trợ chia sẻ kết nối
• Tùy chọn cho phép khi màn hình bật
• Tùy chọn chặn khi chuyển vùng
• Tùy chọn chặn các ứng dụng hệ thống
• Tùy chọn thông báo khi một ứng dụng truy cập internet
• Tùy chọn ghi lại mức sử dụng mạng cho mỗi ứng dụng trên mỗi địa chỉ
• Ghi lại tất cả lưu lượng tìm kiếm và lọc các nỗ lực truy cập; xuất tệp PCAP để phân tích lưu lượng
• Cho phép / chặn các địa chỉ riêng lẻ cho mỗi ứng dụng
• Thông báo ứng dụng mới; định cấu hình NetGuard trực tiếp từ thông báo
• Hiển thị biểu đồ tốc độ mạng trong thông báo trên thanh trạng thái

(ads2)

Admin
Admin

Any advertising cooperation or copyright claims. Please contact via email address tiennetwork@gmail.com. Thanks! youtube email paypal telegram

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Quảng Cáo (HTML4)

BANNER HTML4

Quảng Cáo (HTML5)

BANNER HTML5