Ads Header (01) - HTML14

HTML14 Banner Responsive Ads Here

Privacy Policy

Chính sách quyền riêng tư được cập nhật của chúng tôi giải thích thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và các lựa chọn bạn có, bao gồm cách quản lý cài đặt cookie và quyền riêng tư, truy cập thông tin chúng tôi có về bạn. (Cập nhật vào: 1/9/2021)

Quyền riêng tư là mối quan tâm lớn trên mạng của người dùng Internet. Tôi biết rằng bạn quan tâm đến việc thông tin về bạn sẽ được sử dụng và chia sẻ như thế nào. Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn. Bằng cách truy cập trang web này, bạn chấp nhận các thông lệ được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

VieAPK cam kết bảo vệ, không thu thập và sử dụng quyền riêng tư của người tiêu dùng trực tuyến. Chúng tôi tin rằng việc bảo vệ nhiều hơn quyền riêng tư cá nhân trên web sẽ không chỉ bảo vệ người dùng của chúng tôi mà còn nâng cao lòng tin của người dùng và cuối cùng là sự tham gia của họ vào các hoạt động trực tuyến.

Thông tin cá nhân

Tôi không yêu cầu bạn tiết lộ thông tin cá nhân ở bất cứ đâu trên website. Địa chỉ IP của bạn được sử dụng để thu thập thông tin nhân khẩu học rộng và để theo dõi các mẫu truy cập chung của bạn. Địa chỉ IP của bạn giúp chẩn đoán các sự cố kỹ thuật. Trang web này cam kết không bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Cookies

Cookies là các tệp văn bản nhỏ được nhiều trang web sử dụng để lưu trữ hoặc chuyển thông tin giữa trang web chính và máy tính bạn sử dụng để truy cập trang web. Những cookie này được lưu trữ đặc biệt trong thư mục tệp Internet tạm thời của bạn. Trang web này sử dụng cookie trong các phần của trang web. Trong quá trình phân phát quảng cáo đến trang web này, nhà quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn.

Nhà quảng cáo

Tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phục vụ quảng cáo khi bạn truy cập trang web này. Các công ty này có thể sử dụng thông tin về các lần truy cập của bạn vào trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo trên trang chúng tôi và các trang web khác về hàng hóa và dịch vụ có thể bạn quan tâm. Các quảng cáo có thể chứa cookie và quảng cáo là điều cần thiết để duy trì sự hoạt động của website và giữ cho trang web này luôn ổn định.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tuyên bố quyền riêng tư này, liên hệ quảng cáo hoặc hợp tác với chúng tôi, bạn có thể liên hệ qua mail: admin@vieapk.com. Xin cảm ơn!

FAQs Frequently Asked Questions

How to set Privacy Policy

1. Uninstall apps or games on your device (if any)
2. Install the downloaded APK file.
3. If there is file OBB. Extract copy and paste under the path Internal Storage/Android/obb.

How to install games with APK and OBB

1. Download apk and OBB of the game
2. Extract the OBB, copy the OBB folder to the "Android/obb" path. The correct OBB path would be something like "android/obb/com.madfingergames.leosystem"
3. Install APK file and run

Are files downloaded from ModHere.Com safe?

Of course, every file is checked before being uploaded to the system. We use the Mediafire service for storage, so we make sure all files shared on the website are safe.

How to download?

You just need to wait a few seconds and the download link will appear.

Link broken?

If you have a problem with the link such as the file does not exist, cannot be accessed,...please report it to the administrator.

Slow download speed?

The hosting service we use is high quality, dedicated to uploading and sharing files with high speed and stability. In case the download speed is slow, please check your bandwidth.

The downloaded file does not match the description?

If there is a mistake between the description and the downloaded file, please report it to us through the contact section at the bottom of the page.

Post a Comment

0 Comments
Leave a comment or Join Group for support!

buttons=(OK, Got it!) days=(20)

This website uses cookies from Google to enhance your experience. Learn More
Accept!